Krivograd

ENERGETSKA SANACIJA GOSTIŠČA KRIVOGRAD

 

Naziv operacije: ENERGETSKA SANACIJA GOSTIŠČA KRIVOGRAD

 

Podjetje GOSTIŠČE KRIVOGRAD, ZARJA KRIVOGRAD S.P., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne
in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostišča Krivograd«.

Celotna vrednost projekta: 252.861,49 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 183.313,33 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.